P.U.W. Akpol sp. z o.o. - sklepy dziecięce, dytrybutor artykułów dziecięcych
Adres:
Jaśkowa Dolina 84
80-286 Gdańsk

Tytuł projektu :

Dotacja na kapitał obrotowy działanie 3.4. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Beneficjent :

Przedsiębiorstwo Usługowo Wdrożeniowe ” AKPOL ” Sp. z o.o.

 

Dofinansowanie projektu z UE w kwocie 174. 726,66 zł

Celem projektu jest dotacja na kapitał obrotowy w wysokości 174.726,66 zł

finansowana w całości ze środków z Funduszy  Europejskich.