P.U.W. Akpol sp. z o.o. - sklepy dziecięce, dytrybutor artykułów dziecięcych
Adres:
Jaśkowa Dolina 84
80-286 Gdańsk

Przedsiębiorstwo Usługowo – Wdrożeniowe Akpol sp. z o.o.

 

Adres korespondencyjny, magazyn i biuro:
P.U.W. Akpol sp. z o.o.
ul Keplera 21
80-299 Gdańsk

 

e-mail: akpol@akpol.com.pl

 

Dział handlowy
zamowienia@akpol.com.pl

 

Dział marketingu
marketing@akpol.com.pl

 

Serwis
serwis@akpol.com.pl

 

Księgowość
omach@akpol.com.pl

 

fax: +48 58 350 97 02

 


 

Sklep internetowy Akpolbaby.pl
Ul. Jaśkowa Dolina 84
80-286 Gdańsk

tel. (58) 345 42 26
e-mail: internet@akpol.com.pl

 


 

Dane do FV:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Wdrożeniowe Akpol sp. z o.o.
ul. Jaśkowa Dolina 84,
80-286 Gdańsk
NIP 584-030-09-36
REGON: 008141585

 

KB S.A. O/SOPOT 71 1500 1706 1217 0000 0991 0000 SWIFT KRDBPLPW
Sąd Rejonowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy KRS – Rejestr Przedsiębiorców
nr KRS: 0000161559